Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej Umowy w terminie 14 dni jedynie, gdy projekt nie jest tworzony na zamówienie. Ruda Mama zastrzega sobie, że zwrot nie obowiązuje na projekt, który jest tworzony zgodnie z wytycznymi Kupującego- zatem nie jest on projektem wielokrotnego użytku.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy należy przekazać stosowne oświadczenie na adres mailowy info@rudamama.com lub poprzez portal Ruda Mama.

Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy musi być jasno wyrażone. Użytkownik może skorzystać z załączonego do Regulaminu wzoru oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, nie jest to jednak obligatoryjne.

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od Umowy należy przesłać odpowiednie oświadczenie przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy.

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Ja……………………………….niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Portalu Ruda Mama

Data zawarcia umowy to ……………………………………….,

Imię i nazwisko………………………………………………………….

Login ………………………………………………………….........